FAQ

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel
All Items
iOpłaty - Obiady
Konto szkolne
mLegitymacja
Librus
Strona
Jak zalogować się na konto płatnika?

Aby zalogować się na konto płatnika należy otworzyć na stronę https://ioplaty.progman.pl/

Następnie wypełnić pola logowania, otrzymanymi danymi,  zgodnie z instrukcją:

Bez tytułu b948f

Kliknij, aby powiększyć.

Zebrania zdalne - jak się połączyć z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu?

Instrukcja dla rodziców:

1. Rodzic loguje się na konto dziecka / ucznia naszej szkoły.

 1. klasy 0-3

Aby wejść na zebranie klasowe, wchodzi na Classroom i wybiera Classroom Nauczania początkowego/wczesnoszkolnego, a następnie przez znajdujący się w nim przycisk "Dołącz"  wchodzi na zebranie o wyznaczonym czasie (przed tym czasem link może nie działać)

 1. Klasy 4-8

Aby wejść na zebranie klasowe, wchodzi na Classroom i wybiera Classroom Godzina wychowawcza, a następnie przez znajdujący się w nim przycisk "Dołącz" wchodzi na zebranie o wyznaczonym czasie (przed tym czasem link może nie działać)

 1. Aby wejść na konsultacje z nauczycielem przedmiotu lub specjalistą (konsultacje z nauczycielami uczącymi w klasie):

 

2. Zalogowany na konto szkolne klika w link

3. Następnie z listy wybiera link do odpowiedniego Meet i przechodzi do niego w wyznaczonym przedziale czasu (przed godziną rozpoczęcia zebrań link może nie działać)

Alternatywnie: Rodzice mogą też wejść na stronę szkoły i do zakładki Nasza dyrekcja i nauczyciele 
Po najechaniu na zdjęcie wybranego nauczyciela pojawi się ikonka Facebooka i Classroom. Po kliknięciu ikonkę Classroom zostanie przeniesiony do wybranego Meet. (także w tym wypadku trzeba być zalogowanym na konto dziecka i przed wyznaczoną godziną link może nie działać)

mLegitymacja - jak to działa?

mlegitymacja przedluzanie waznosci copy

Już nie  zapomnisz o legitymacji szkolnej

Co to takiego mLegitymacja?

To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon, (na początku mLegitymacje będą dostępne dla telefonów z systemem Android - co najmniej 6.0).

Mobilna wersja legitymacji szkolnej będzie uzupełnieniem jej standardowych form - papierowej lub plastikowej karty.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel. Co z niej wyczytamy? Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:

 • imię i nazwisko ucznia;
 • numer legitymacji;
 • datę wydania;
 • termin ważności;
 • status użytkownika (uczeń);
 • datę urodzenia;
 • PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • nazwę i adres szkoły.

Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Jak to działa?

mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.

mLegitymacje Szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

"Mobilna" legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

 

Kolejność działań:

 1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wniosek jest tutaj.
 2. Wysłać podpisane zdjęcie dziecka (dzieci) na email:  (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500x600 px.). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.

 1. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica w sekretariacie).
 2. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
 3. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu. Wniosek znajduje się tutaj. Potwierdzenie uzyskujemy w dzienniku elektronicznym.

 

Więcej informacji:

Jak przedłużyć ważność mLegitymacji?

Regulamin mLegitymacji

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla ucznia

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji

Jak przedłużyć ważność mLegitymacji?

mlegitymacja przedluzanie waznosci

Ważność mLegitymacji można przedłużyć:

 • uczeń może wybrać w aplikacji mObywatel mLegitymację Szkolną, następnie funkcję Więcej a z menu, które się wyświetli „Przedłuż ważność”. W ten sposób aplikacją należy zeskanować kod, który wydaje szkoła.
 • z poziomu szkoły: sekretariat lub osoba uprawniona wystawia kod w systemie mLegitymacji – korzystając z podobnych funkcji jak przy wystawianiu nowej legitymacji.
Kopiowanie zawartości konta szkolnego na inne konto

Kopiowanie zawartości konta szkolnego na inne konto

 

Jeśli korzystasz ze szkolnego konta Google, możesz skopiować swoje pliki i przenieść je na inne konto Google. Pozwala to:

 • okresowo robić kopie zapasowe plików,
 • zachować ważne pliki po ukończeniu lub zmianie szkoły czy odejściu z niej z innego powodu.

 

Treści, które możesz skopiować

 

Ze swojego konta szkolnego możesz skopiować i przenieść na inne konto Google następujące typy plików:

 • e-maile z Gmaila (ale bez kontaktów, czatu ani listy zadań);
 • dokumenty z Dysku Google, które należą do Ciebie (poza plikami z sekcji „Zdjęcia Google” na Dysku);
 • dokumenty z Mojego Dysku.

Pliki oryginalne pozostaną na Twoim koncie szkolnym. Zmiany, które wprowadzisz w skopiowanych plikach, nie będą miały wpływu na ich oryginały.

 

Kopiowanie i przenoszenie plików

 

Za każdym razem, gdy kopiujesz pliki z konta szkolnego, na Twoim koncie Google tworzony jest nowy zestaw kopii.

 

Przygotowanie plików

Aby skopiować pliki, które udostępnili Ci inni, dodaj je do Mojego Dysku.

 

Szczegółowe informacje o kopiowaniu

 • Kopiowanie trwa zazwyczaj kilka godzin, ale może zająć do tygodnia.
 • W jego trakcie skopiowane pliki mogą pojawiać się na koncie Google partiami.
 • Po zakończeniu kopiowania plików otrzymasz e-maila na swój adres Gmail.

 

Procedura kopiowania

 

 1. Na koncie szkolnym wybierz Przenieś zawartość.
 2. Wpisz adres e-mail konta Google, na które chcesz przenieść zawartość.
 3. Wybierz Pobierz kod.
 4. W skrzynce odbiorczej Gmaila na swoim koncie Google odszukaj e-maila z potwierdzeniem od Google. W e-mailu kliknij Uzyskaj kod potwierdzenia. Otworzy się nowa karta z kodem.
 5. Na swoim koncie szkolnym wróć na stronę „Przenieś zawartość”. Wpisz kod i kliknij Zweryfikuj.
 6. Wybierz pliki, które chcesz skopiować, i kliknij Rozpocznij przenoszenie.

Zrzut ekranu 70

 

Więcej informacji

Jak korzystać z Classroom jako uczeń.

Jak odsyłać zadania domowe w Librus Synergia
Jak rodzic może sam zresetować hasło konta dziecka w Librus?

Rodzic może samodzielnie zresetować hasło konta dziecka z poziomu swojego konta Librus. (Poradnik)

Zrzut ekranu 28

Prześlij materiały na stronę

 

 • Smartfony można wykorzystać również do nauki!!! :)
 • Interaktywnie na lekcjach języka angielskiego
 • Akademia Młodego Chemika
 • Biegowa Jedenastka
 • European Healthy Lifestyle Erasmus+
 • Drzwi otwarte

 

Bardzo cieszymy się, że chcesz wysłać materiały na stronę,

możesz to zrobić na kilka sposobów:

 

 • Możesz wysłać zdjęcia i/lub filmy opatrzone notatką na adres:

email redakcja

 • Możesz przesłać materiały do opublikowania przez wiadomość do naszej strony Facebook, klikając na przycisk:

Zrzut ekranu 2018 12 19 17.42.42 700x464

 • Możesz je przynieść na nośniku lub wysłać w wiadomości (Messenger, WhatsApp) bezpośrednio do administratora strony.

 

Przesyłając materiał oświadczasz że jesteś autorem nadsyłanego materiału oraz wyrażasz zgodę na nieodpłatne,  nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Szkołę SP11 w Elblągu  z  nadesłanego materiału.

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawową nr 11 z siedzibą przy ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg, telefon 55 625 66 51, reprezentowana przez: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: 
  p. Artur Gronek, tel. 55 625 68 08, e-mail:  

  z-ca Maria Drezner, tel. 55 625 68 00, e-mail:
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych 
  w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.