Pedagog i Psycholog

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,

byś nie miał go na krytykę innych”     

  

 

 

 

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532) do zadań pedagoga i psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zadania, o których mowa są udzielane z inicjatywy:

   • ucznia,
   • rodziców ucznia,
   • dyrektora szkoły,
   • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
   • pielęgniarki,
   • poradni,
   • pracownika socjalnego,
   • asystenta rodziny,
   • kuratora sądowego.

Zapraszamy do współpracy

 

Program wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Program wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli"Program wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli", realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Celem programu jest opracowanie skutecznych metod pracy z uczniami, doświadczającymi trudności, a także wsparcie nauczycieli w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii. Program adresowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów szkół w całej Polsce.

W ramach programu powstała bezpłatna Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza. Każdy może tu bezpłatnie skorzystać z pomocy, konsultacji, wsparcia, oferowanego przez specjalistów, a także pobrać materiały dydaktyczne do pracy. Poprzez platformę można również zapisać się na szkolenia, konferencje. Zachęcamy do jej odwiedzenia, do korzystania z niej jako źródła wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych.

https://pwpp.uksw.edu.pl

Godziny pracy

 

IWONA TOMCZAK 

PSYCHOLOG 

Poniedziałek

11.00 - 15.00

Wtorek

7.30 - 12.00

Środa

 11.00 - 15.00

Czwartek

 7.30 - 12.00

Piątek

10.30 - 14.30

miejsce: gabinet 6D

telefon: 55-625-66-64

 MAŁGORZATA KARBOWSKA 

PEDAGOG  

Poniedziałek

8.00 - 12.00

Wtorek

11.00 - 15.30

Środa

8.00 - 12.00

Czwartek

11.00 - 15.30

 Piątek

8.00 - 12.00

 miejsce: gabinet 7E (parter)

 telefon:  55-625-66-65 

 

AGNIESZKA CYWIŃSKA 

PEDAGOG  SPECJALNY 

Poniedziałek

10:40 - 14.10

Wtorek

12:40 - 15:10

Środa

  - 

Czwartek

8:00 - 9:30

Piątek

 - 

miejsce: gabinet 6D

telefon:  55-625-66-64

IZABELA MARYNOWSKSKA

PEDAGOG  SPECJALNY 

Poniedziałek

10:35 - 14:10

Wtorek

 8:30 - 9:30

Środa

  - 

Czwartek

 -

Piątek

 - 

miejsce: gabinet 6D

telefon:  55-625-66-64

*Po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą, godziny konsultacji mogą ulec zmianie.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.