Prześlij materiały

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 

 • Interaktywnie na lekcjach języka angielskiego
 • Akademia Młodego Chemika
 • Smartfony można wykorzystać również do nauki!!! :)
 • European Healthy Lifestyle Erasmus+
 • Drzwi otwarte
 • Biegowa Jedenastka

 

Bardzo cieszymy się, że chcesz wysłać materiały na stronę,

możesz to zrobić na kilka sposobów:

 

 • Możesz wysłać zdjęcia i/lub filmy opatrzone notatką na adres:

email redakcja

 • Możesz przesłać materiały do opublikowania przez wiadomość do naszej strony Facebook, klikając na przycisk:

Zrzut ekranu 2018 12 19 17.42.42 700x464

 • Możesz je przynieść na nośniku lub wysłać w wiadomości (Messenger, WhatsApp) bezpośrednio do administratora strony.

 

Przesyłając materiał oświadczasz że jesteś autorem nadsyłanego materiału oraz wyrażasz zgodę na nieodpłatne,  nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Szkołę SP11 w Elblągu  z  nadesłanego materiału.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawową nr 11 z siedzibą przy ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg, telefon 55 625 66 51, reprezentowana przez: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: 
  p. Artur Gronek, tel. 55 625 68 08, e-mail:  

  z-ca Maria Drezner, tel. 55 625 68 00, e-mail:
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych 
  w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.