Konkursy

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

CELE KONKURSU:Logo przestrzenneSP11 v3 200x200

 • • upamiętnienie jubileuszu 30-lecia powstania szkoły,
  • zachęcenie uczestników konkursu do zainteresowania się historią szkoły i popularyzowanie wiedzy o niej,
  • pogłębianie poczucia tożsamości ze szkołą

PRZEBIEG:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu.
 2. Tytuł pracy „Moja szkoła SP11”
 3. Z uwagi na rodzinny charakter konkursu, prace mogą być wykonane zespołowo (dziecko, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący absolwentami szkoły). Uczniowie klas IV-VII pracę konkursową wykonują samodzielnie.
 4. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną dowolną techniką na formacie A 3.
 5. Termin składania prac – do 10 października 2019 r.
 6. Prace konkursowe opatrzone na odwrocie następującymi informacjami: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz wiek uczestnika należy dostarczać do sali 1C lub 20E.
 7. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w kategoriach:

I – przedszkole

II- uczniowie klas I – III
III – uczniowie klas IV-VII

 1. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu Jubileuszowej Gali z okazji 30-lecia szkoły w dniu 25 listopada 2019 roku.

Koordynator konkursu: Agnieszka Cywińska, Katarzyna Szczepańska

Nasza szkoła 360°

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.